Εφηβεία

Τα πλεονεκτήματα του e-learning

Συντάκτης  | 

Τα οφέλη της ηλεκτρονικής μάθησης είναι πολλά, στο παρόν άρθρο όμως έγινε η επιλογή των πιο σημαντικών πλεονεκτημάτων της ηλεκτρονικής μάθησης ή αλλιώς e-learning.

Τα οφέλη της ηλεκτρονικής μάθησης είναι πολλά, και σίγουρα ένα άρθρο δεν είναι αρκετό για να τονίσει και να τα αναδείξει στην πλειοψηφία τους. Γι’ αυτό στο παρόν άρθρο έγινε η επιλογή των πιο σημαντικών πλεονεκτημάτων της ηλεκτρονικής μάθησης ή αλλιώς e-learning. Αυτά είναι τα οφέλη που ξεχωρίζουν την μέθοδο του e-learning από άλλες μεθόδους μάθησης και είναι εκείνα που την καθιστούν ως έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης και εκμάθησης.

To e-learning είναι αυτόνομο

Οι μαθητές που σπουδάζουν με τη χρήση του διαδικτύου μπορούν να σχεδιάσουν το δικό τους χρονοδιάγραμμα, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν προσωπικές θυσίες για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της συμμετοχής τους στην τάξη των συμβατικών πανεπιστημίων. Έρευνες έχουν δείξει ότι η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση οδηγεί σε αυξημένη ικανοποίηση των μαθητών και μείωση του άγχους, που οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους. Για παράδειγμα, ένας σπουδαστής που παρακολουθεί ένα πρόγραμμα e-learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές, παρουσιάζει μεγαλύτερη αποδοτικότητα χάρη στη μεγαλύτερη ευελιξία και τον έλεγχο που μπορεί να ασκήσει ο ίδιος πάνω στο πρόγραμμα σπουδών του.

Το e-learning επικεντρώνεται στους ίδιους τους μαθητές

Η μάθηση με επίκεντρο τους μαθητές, είναι μια σύγχρονη μέθοδος μάθησης που στοχεύει να θέσει τους μαθητές στο επίκεντρο της εστίασης, παρά στους εκπαιδευτικούς που παρέχουν τη γνώση. Ο λόγος για τον οποίο αναφέρθηκε ως πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής μάθησης είναι ότι η μάθηση με επίκεντρο τους μαθητές συμβαδίζει με την αντίστοιχη e-learning τακτική. Η διαδικτυακή μάθηση είναι βασικά επικεντρωμένη στους μαθητές, λόγω της εύκολης εφαρμογής των επιτροπών συζήτησης των μαθητών και των συστημάτων ομότιμης βαθμολογίας.

Το e-learning είναι οικονομικά πιο αποδοτικό

Με βάση τα σύγχρονα στοιχεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του e-Learning μπορούν να αναμένουν εξοικονόμηση 50% έως 70% στο συνολικό κόστος της εκπαίδευσής τους. Για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί επίσης να είναι επωφελής όταν χρησιμοποιείται μαζί με τη μάθηση που βασίζεται στο σύνολο της τάξης (classroom-based training). Αυτό είναι γνωστό ως συνδυαστική μάθηση και είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για εκείνους τους οργανισμούς που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να μεταβούν πλήρως στο e-learning και τις σύγχρονες μεθοδολογίες του.

Η αποδοτικότητα κόστους στη μέθοδο του e-learning δεν ισχύει όχι μόνο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά ισχύει και για τους ίδιους τους μαθητές. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική μάθηση μειώνει όλα τα κόστη που σχετίζονται με τις μετακινήσεις, τα σχολικά βιβλία και τη φροντίδα των παιδιών.

Εξατομικευμένα στυλ μάθησης

To e-learning λαμβάνει υπόψη τις διαφορές που ισχύουν μεταξύ των μεμονωμένων μαθητών, επιτρέποντάς τους να εξασκούν τα δικά τους ατομικά στυλ μάθησης. Με άλλα λόγια, οι μαθητές δεν απαιτείται πάντα να παρακολουθήσουν όλα εκείνα τα ανεπιθύμητα μαθήματα, που μόνο σκοπό έχουν να καθυστερήσουν την πραγματική και ουσιαστική είσπραξη της γνώσης του αντικειμένου τους. Όλοι οι μαθητές έχουν διαφορετικά στυλ μάθησης και ποτέ δεν θα υπάρξει ένας τύπος εκπαίδευσης που να ταιριάζει σε όλους τους μαθητές ταυτόχρονα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ατομικιστικές μέθοδοι μάθησης είναι μερικά από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που μπορεί να μας προσφέρει η μέθοδος του e-learning, σε μια εποχή όπου η χρήση του διαδικτύου αποτελεί τρόπο ζωής.

Το e-learning είναι χρονικά πιο αποδοτικό

Η διαδικτυακή μάθηση μειώνει τον χρόνο εκμάθησης κατά 25% σε 60% σε σύγκριση με την παραδοσιακή μάθηση στην τάξη. Σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα της αυτορρυθμιζόμενης ηλεκτρονικής μάθησης, αυτό οδηγεί σε μια πολύ αποδοτικά μαθησιακή λύση τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, η πραγματοποίηση αλλαγών στα σχολικά προγράμματα είναι μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία που συχνά αποφεύγεται λόγω της πολυπλοκότητάς του. Ωστόσο, στην περίπτωση της ηλεκτρονικής μάθησης, τα μαθήματα μπορούν να παραδοθούν και να ενημερωθούν γρήγορα και αποτελεσματικά – μερικές φορές εντός λίγων ημερών. Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα διάφορα e-learning analytics, αυτές οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό υλικό δεν βασίζονται μόνο στη θεωρία αλλά και σε πραγματικά στοιχεία.

 

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!