Γενικά

Πτυχία ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ: Ο νέος νόμος και η υποβάθμιση

Συντάκτης  | 

Τα πτυχία των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ σύμφωνα με τον ν.4763/2020 (ΦΕΚ254/ΤΑ/ 2020) μεταφέρονται από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τον ίδιο τίτλο.

Τα πτυχία ειδικότητας υποβαθμίζονται από το επίπεδο 4 του εθνικού πλαισίου προσόντων και την ισοτιμία και αντιστοιχία τους με τα ΕΠΑ.Λ και μεταφέρονται στο επίπεδο 3 το οποίο δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα. Οι νέες ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ θα δίνουν πλέον βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Β.Ε.Ε.) και τα πτυχία ειδικότητας θα δίνονται μετά από εξετάσεις  πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.

Έπειτα από την γνωστοποίηση του νέου νόμου, εκπρόσωποι από το 7μελές των ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Καρδίτσας, δήλωσαν μεταξύ άλλων:

«Προτιμήσαμε να φοιτήσουμε στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, γνωρίζοντας ότι θα αποκτήσουμε Πτυχίο επιπέδου 3. Με ενδοσχολικές εξετάσεις και επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 4. Αν ήμασταν εξαρχής ενήμεροι ότι θα αποκτήσουμε μια απλή βεβαίωση παρακολούθησης της ειδικότητας και, εν συνέχεια, πτυχίο επιπέδου 3 , κατόπιν, πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, ουδέποτε θα επιλέγαμε να φοιτήσουμε στις ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ.

Διαμαρτυρόμαστε σχετικά µε την κατάφωρη αδικία της µη πρόβλεψης μεταβατικής ρύθμισης στο ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α’ 254/21.12.2020). Σχετικά µε την εξαίρεση ημών, ως ήδη εισαχθέντων και φοιτούντων κατά το χρόνο ψήφισης του ως άνω νόμου σεΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Από το νεοπαγές νομοθετικό πλαίσιο που υποβαθμίζει τις Σχολές µας σε μεταγυμνασιακή κατάρτιση ΣΕΚ/ΕΣΚ και το πτυχίο σε επίπεδο 3.

Όλη αυτή η αναταραχή μέσω του νόμου 4763/2020, δεν είναι απλώς ανέντιμη προς τους νέους ανθρώπους.

Επίσης είναι και ευθέως παράνομη, ως αντίθετη µε την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Σ.Ε. επιβάλλει σε περιπτώσεις τόσο μεγάλης αλλαγής νομοθετικών καθεστώτων και ιδίως συστημάτων εκπαίδευσης, την πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων και ρυθμίσεων. Αυτό γίνεται  για την προστασία των εντωμεταξύ γεννηθέντων δικαιολογημένων συμφερόντων και κεκτημένων δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως, μάλιστα, των νέων. Έτσι, όµως, παραβιάζονται κατάφορα σε βάρος µας οι συνταγµατικά προστατευόµενες αρχές. Της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης. Δεδοµένου ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής µας ανατρέπεται όλο το πλαίσιο σπουδών που γνωρίζαµε και συνειδητά επιλέξαµε.

Τέλος, όλοι οι σπουδαστές στην Ελλάδα, των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ, ζητάμε άμεσα να κατατεθεί προς ψήφιση στην Εθνική Αντιροσωπεία, τροπολογία του νόμου 4763/2020. Σύμφωνα με την οποία οι μαθητές που φοιτούν κατά την ψήφιση του παρόντος στις Α’ & Β’ τάξεις των ΕΠΑ.Σ μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ, να ολοκληρώνουν την φοίτησή τους, βάση του καθεστώτος με το οποίο έχουν εισαχθεί.»

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!