Γενικά

Τροπολογία: Παράταση των επιδομάτων ανεργίας και αλλαγή των μέτρων  διευκόλυνσης ελευθέρων επαγγελματιών.

Συντάκτης  | 

Με νέα τροπολογία παρατείνονται οι παροχές που δικαιούνται οι άνεργοι και γίνετε αλλαγή στα μέτρα διευκόλυνσης των ελευθέρων επαγγελματιών. 

Με τη νέα τροπολογία που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας ισχύουν τα παρακάτω.

Παρατείνονται για 2 επιπλέον μήνες τα επιδόματα ανεργίας.

Η τροπολογία για τα επιδόματα ανεργίας εισήχθη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”».

Στην τροπολογία τονίζεται ότι:

«Παρατείνεται, κατά δύο μήνες, η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος των μακροχρόνια ανέργων καθώς και των βοηθημάτων ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων – ασφαλισμένων για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει, εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2020, με σκοπό την οικονομική τους στήριξη, λόγων απρόβλεπτων δυσμενών συνεπειών που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στην οικονομία και τον κοινωνικό ιστό της χώρας.»

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται, επιπλέον, ότι «με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των ως άνω παροχών και να ορίζεται το σύνολο των δικαιούχων. Κατά συνέπεια, με την προτεινόμενη διάταξη, το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης που αποβλέπει στη στήριξη των ανέργων επεκτείνεται ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020, με την οποία οι ανωτέρω παροχές είχαν παραταθεί, εφόσον έληγαν εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020.»

Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των μέτρων διευκόλυνσης ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων.

Στην ίδια τροπολογία για τους ανέργους προβλέπονται αλλαγές στα μέτρα διευκόλυνσης των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων.

Στο σχετικό άρθρο τονίζονται τα εξής:

«Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα μέτρα και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, την αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τον τρόπο και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία καταβολής.

«Δικαιούχοι των ως άνω μέτρων οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, όπως αυτοί προσδιορίζονται κάθε φορά στις σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών. Με τον τρόπο αυτό, η προτεινόμενη διάταξη διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης διάταξης που συμπεριλαμβάνεται στην κρυούμενη δια του παρόντος Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020, καθώς η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων οικονομικής ενίσχυσης αποσυνδέεται από περαιτέρω προϋποθέσεις.»

(πληροφορίες από iefimerida)

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!