Γενικά

STARGATE: Ξεκινά η κλιματικά έξυπνη γεωργία στην Ευρώπη

Συντάκτης  | 

STARGATE

Tο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο STARGATE θα αναπτύξει μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την κλιματικά ευφυή γεωργία.

Το έργο υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. “HORIZON 2020”. Στοχεύει στην ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη ενός πλαισίου που θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των γεωργικών συστημάτων, στις κλιματολογικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα θα προσφέρει επιστημονικά αποτελέσματα, για να καθοδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών προσαρμογής της σύγχρονης γεωργίας στην κλιματική αλλαγή.

Η γεωργία είναι ο παραγωγικός τομέας που εξαρτάται περισσότερο από κάθε άλλο από τις καιρικές συνθήκες. Οι δε κλιματικές μεταβολές έχουν αντίκτυπο στη γεωργική παραγωγικότητα. Αυξάνουν τις ζημίες στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και απειλούν τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Είναι επίσης αλήθεια, ότι η γεωργοκτηνοτροφία παράγει περίπου το 25% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Επηρεάζοντας την αλλαγή του κλίματος και συμβάλλοντας σε ένα συνεχή κύκλο κλιματικών μεταβολών.

STARGATE

Τι είναι το STARGATE

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο STARGATE, φιλοδοξεί να αναπτύξει μια μεθοδολογία έξυπνης, πολυεπίπεδης και ολιστικής προσέγγισης για μια κλιματικά έξυπνη γεωργία. Αξιοποιώντας καινοτομίες του τομέα της διαχείρισης του μικροκλίματος και της διαχείρισης των ευρύτερων κινδύνων λόγω καιρικών συνθηκών. Η εν λόγω μεθοδολογία θα βασιστεί σε τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, κλιματικής νοημοσύνης και διαδικτύου των πραγμάτων. Για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των δυνητικών επιλογών προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. Καθώς και τη χάραξη πολιτικών προστασίας από τους κλιματικούς κινδύνους.

To STARGATE στοχεύει στην ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη ενός πλαισίου που θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των γεωργικών συστημάτων στις κλιματολογικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ενώ παράλληλα θα προσφέρει επιστημονικά αποτελέσματα για να καθοδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών προσαρμογής της σύγχρονης γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. 

Η εναρκτήρια συνάντηση του STARGATE πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2019. Υπό το συντονισμό του Καθηγητή του Α.Π.Θ. και Συνεργάτη του ΕΚΕΤΑ Δρ. Δημήτριου Μόσχου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε έμφαση στην εμπέδωση μιας κοινής αντίληψης και στην κατάρτιση του λεπτομερούς σχεδίου δράσης για τους πρώτους μήνες του έργου. Επιπλέον, συζητήθηκε το πλήρες πρόγραμμα εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Ενώ συμφωνήθηκε η διοίκηση των εργασιών, καθώς και η δομή διαχείρισης και οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων του εταιρικού σχήματος.

Το STARGATE θα διαρκέσει 4 έτη, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023. Περιλαμβάνει 26 εταίρους από την Ελλάδα, την Τσεχία, το Ισραήλ, την Ισπανία, τη Λετονία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και το Βέλγιο.

STARGATE

Εταιρικό σχήμα έργου STARGATE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ). LESPROJEKT SLUZBY SRO, MIGAL GALILEE RESEARCH INSTITUTE LTD, VYZKUMNY USTAV MELIORACI A OCHRANY PUDY VVI. AGRISAT IBERIA SL, NEUROPUBLIC AE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.  VIDZEMES AUGSTSKOLA, AGRO APPS I.K.E., METEOBLUE AG, PESSL INSTRUMENTS GMBH. INNOVAGRITECH SRL, DOISECO UNIPESSOAL LDA, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. REGION OF SOUTH MORAVIA. VIDZEMES PLANOSANAS REGIONS, INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, INSTITUT FUR ANGEWANDTE INFORMATIK. AGRICULTURAL COMPANY IN THE UPPER GALILEE, ASPLAN VIAK INTERNET AS, ROSTENICE AS, WIRELESSINFO. ΕΤΑΜ ΑΕ, SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO – CONSULTADORIA EMPRESARIAL. Γ & K ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ OE, VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V.

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!