Παιδί & Έφηβοι

Φοιτητικό επίδομα 2020-2021: Χρόνοι αίτησης, διαδικασία και δικαιούχοι

Συντάκτης  | 

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα 2020-2021, ποια είναι η διαδικασία και ποιοι οι δικαιούχοι;

Οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα 2020-2021 μπορούν να γίνουν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Η  ημερομηνία λήξης των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Αυτό αναφέρει σε σχετική του εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους στο  stegastiko.minedu.gov.gr ώστε να του χορηγηθεί το φοιτητικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι αιτούντες, για να μπουν στην παραπάνω ηλεκτρονική εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιήσουν:

1) Το όνομα χρήστη

2) Τον κωδικό που τους έχει χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον δικαιούχο του επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας που τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής αν κατ’ εξαίρεση:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από 25 ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, 2 σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Για να εισαχθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιηθεί  το όνομα χρήστη και ο κωδικός , που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών καλείται να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης:

α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή,

β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στη περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται).

γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,

δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Σε περίπτωση που o φοιτητής για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα σε ισχύ.

Τότε θα υποβάλλει αίτηση χορήγησης του επιδόματος, εφόσον προηγουμένως έχει αιτηθεί και παραλάβει την Ακαδημαϊκή του Ταυτότητα. Αν η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει ακυρωθεί λόγω λήξης της φοιτητικής ιδιότητας (περάτωση σπουδών, διακοπή φοίτησης κ.λ.π.) τότε θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας ακυρωμένης Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Ιδρύματος βεβαιώνει κατά την επιβεβαίωση του ακαδημαϊκού κριτηρίου ότι ο φοιτητής είχε τη φοιτητική ιδιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι

1) Οι φοιτητές-υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηλώνουν ότι οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού και δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τον αριθμό της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

2) Στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης δικαιούχος γονέας απεβίωσε μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2020 και ο φοιτητής/τέκνο του υπαγόταν σε αυτόν ως προστατευόμενο μέλος, ο/η σύζυγος του θανόντος θα πρέπει να υποβάλει οριστικά την αίτησή του εμπρόθεσμα. Στη συνέχεια προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το Ίδρυμα, αφού επιβεβαιώσει ότι ο δικαιούχος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, προωθεί τον μοναδικό αριθμό υποβολής αίτησης μέσω e-mail: stegastiko@minedu.gov.gr στη Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, αναφέροντας τη σχετική αιτιολογία.

Πηγή πληροφοριών: enikos.gr

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!