Γενικά

Επιχειρήσεις: Προβλήματα ρευστότητας στο 60%

Συντάκτης  | 

Σε 6 στις 10 επιχειρήσεις υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, έπειτα από το lockdown των  προηγούμενων μηνών. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και για τους εργαζόμενους. 

Οι μειώσεις

Οι περισσότερες επιχειρήσεις, δηλώνουν πως με βάση τα ταμειακά τους διαθέσιμα, θα μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν λιγότερο από έξι μήνες. Το ½ από αυτές, δηλαδή οι 3 στις 10,  δηλώνουν πως τα ταμειακά τους διαθέσιμα είναι μηδενικά. Από αυτές μόλις το 15% έχει εξασφαλίσει μια χρηματική ρευστότητα μεγαλύτερη από ένα έτος.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα που διεξήχθη από την Endeavor Greece. Η έρευνα έγινε κατά το διάστημα 25 έως 27 Μαΐου. Με στόχο την καταγραφή των επιπτώσεων στις ΜμΕ από τα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού. Στην έρευνα που διεξήχθη έλαβαν μέρος 100 επιχειρηματίες από ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 15 διαφορετικούς κλάδους. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν καταγράψει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης κατά  το έτος 2019.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μισές από τις επιχειρήσεις είχαν διακόψει εντελώς ή ένα  τμήμα από την εμπορική τους δραστηριότητα. Ενώ κατά στο διάστημα αυτών των μηνών, το 13% είχε διακόψει εντελώς την δραστηριότητά τους. Το 57% των επιχειρήσεων, κατέγραψε μείωση στα ετήσια έσοδα τους, ενώ το 17% από αυτές κατέγραψε πτώση του τζίρου ύψους 60-100%. Ωστόσο,  υπήρξε και ένα 24% από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δήλωσαν πως σημειώθηκε ανάπτυξη αυτή την περίοδο.

Το προσωπικό

Περισσότερες από το ½ των επιχειρήσεων έθεσαν ένα μέρος ή ακόμη και ολόκληρο το προσωπικό τους σε αναστολή.

Έως τώρα, ένα 10% από τις επιχειρήσεις προχώρησε σε απολύσεις και περικοπές. Αυτό το ποσοστό  αναμένεται να έχει σημαντική αύξηση τους επόμενους μήνες. Αυτό διαπιστώθηκε λόγω του ότι το 30% των επιχειρήσεων δήλωσε πως θα κάνει μειώσεις σε μισθούς και προσωπικό, μέχρι και 20% έως τα τέλη του 2020.

Η στήριξη

Σχετικά με τα μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεών τους, οι Έλληνες επιχειρηματίες επιλέγουν να αξιοποιήσουν τα παρακάτω.

 • Το 51% δήλωσε πως έχει προχωρήσει σε αναστολή εργασίας μεγάλου μέρους του προσωπικού.
 • Το 35% έχει λάβει την έκπτωση 40% του επαγγελματικού τους ενοικίου.
 • Το 46% από αυτούς που ρωτήθηκαν, προχώρησε σε αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων.
 • Το 55% ακολουθεί μέτρα για διεύρυνση της χρηματοδότησής τους.
 • Ενώ το 20% δεν έχει αξιοποιήσει κανένα μέτρο στήριξης.

Η πανδημία έχει επαναπροσδιορίσει σημαντικά τα σενάρια των επιχειρήσεων σχετικά με τον  καθορισμό και την υλοποίηση του στρατηγικού τους σχεδιασμού.

 • Το 53% από τις επιχειρήσεις λειτουργεί με το σενάριο της συνέχειας της ύφεσης έως τα τέλη του 2020.
 • Το 10% λειτουργεί με το σενάριο της συνέχειας της ύφεσης έως τα τέλη του 2021.
 • Το 3% λειτουργεί με το σενάριο της συνέχειας της ύφεσης έως τα τέλη του 2022.
 • Το 34% αντίθετα, λειτουργεί με το σενάριο επιστροφής της ανάπτυξης ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι του 2020.

Η ανάκαμψη

Σχετικά με την ερώτηση «πόσο θα είναι το διάστημα που θα χρειαστεί ο κλάδος σας να ανακάμψει;»

 • Το 27% θεωρεί πως έως το τέλος του 2020 θα είναι κα πάλι στο επίπεδο του 2019.
 • Το 46% πιστεύει πως μια ανάκαμψη θα γίνει περίπου στο μέσο του 2021.
 • Ενώ ένα 17% δεν περιμένει να επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα πριν από το 2022.

Γενικά

 • 7 στους 10 επαγγελματίες δηλώνουν πως είναι ικανοποιημένοι με το επίπεδο αυτοματοποίησης των λειτουργιών τους.
 • Ένα ποσοστό μεγαλύτερο του  60% έχει σκοπό να συνεχίσει ή να ξεκινήσει την δυνατότητα προσφοράς τηλεργασίας και έπειτα από την κρίση.
 • Σχετικά με την μείωση των εξόδων για τη λειτουργία της επιχείρησής τους. 2 στους 10 έχουν σκοπό διαπραγματευτούν εκ νέου το επαγγελματικό τους ενοίκιο ή να μειώσουν το γενικότερο κοστολόγιο των γραφείων.

Όλες οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν πως οι τομείς στους οποίους θα χρειαστούν βοήθεια για επανεκκίνηση είναι:

(Mε σειρά προτεραιότητας)

 • Η στρατηγική και ο σχεδιασμός.
 • Η κατανόηση της αλλαγής συμπεριφοράς των καταναλωτών.
 • Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
 • Η μείωση των εξόδων.
 • Η βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Το σχέδιο της επιχειρησιακής συνέχειας.

(Στοιχεία: ΑΠΕ ΜΠΕ)

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!