Στις τελετές αυτές συμμετείχαν μόνο Αθηναίοι πολίτες και επιδιωκόταν η αφύπνιση του Διονύσου. Με σκοπό να συντελέσει στην αφύπνιση,  την βλάστηση και την αναγέννηση της φύσης!

Τα “Κατ’ Αγρούς Διονύσια και φαλλική πομπή”