Γενικά

Αλλαγές σε σχολικά βιβλία και προγράμματα σπουδών

Συντάκτης  | 

Σημαντικές αλλαγές περιμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανανέωση σχολικών βιβλίων και προγράμματα σπουδών.

Τις τελευταίες ημέρες ένα από τα κυριότερα θέματα που έχει “πέσει” στα τραπέζια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η εκπόνηση 123 νέων προγραμμάτων σπουδών και 139 σχολικών βιβλίων όλων των γνωστικών αντικειμένων και βαθμίδων, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου γενικής εκπαίδευσης. Αλλαγές αναμένονται και σε 330 προγράμματα σπουδών και βιβλία επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Είναι μια συνολική αναβάθμιση όλων των σχολικών βαθμίδων από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο. Θα δοθεί ιδιαίτερη βάση στο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων.

Έμφαση θα δοθεί κυρίως στις μεθόδους διδασκαλίας, στην καλλιέργεια κριτικής συνολικής σκέψης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά και στην εφαρμογή κανόνων για σωστή συμπεριφορά προς τις σχολικές και επαγγελματικές βαθμίδες.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ανάφερε χαρακτηριστικά:

«Έχει ξεκινήσει η συγγραφή, όχι μόνο των νέων σχολικών βιβλίων, αλλά και μίας νέας σελίδας για τα σχολεία μας. Μίας σελίδας σύγχρονης, ποιοτικής, που συμπεριλαμβάνει τις νεότερες εξελίξεις κάθε επιστημονικού πεδίου, που αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις ανησυχίες των νέων, που μπορεί να τους εφοδιάσει με πιο χρήσιμες, πιο επικαιροποιημένες, πιο απαραίτητες γνώσεις αλλά και να τους καλλιεργήσει σημαντικές δεξιότητες. Η ανανέωση των Προγραμμάτων Σπουδών και των σχολικών βιβλίων, καθώς και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας επ’ αυτών, μία οραματική μεταρρύθμιση με ορίζοντα διετίας, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής μας για τη συνολική αναβάθμιση του σχολείου που, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες, όπως τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και η ενίσχυση γνωστικών αντικειμένων, μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά μας περισσότερα και καλύτερα εφόδια για το παρόν και το μέλλον τους».

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!