Επιχειρήσεις • Οικονομία Εκπαίδευση • Κοινωνία

Brexit: Θωρακίζονται από άτακτη έξοδο οι ασφαλιστικές

Συντάκτης  | 
brexit
Νομοσχέδιο για δύο από τα ζητήματα που προκύπτουν από το Brexit, καλείται να ψηφίσει κατά τη σημερινή Ολομέλεια η Βουλή. 
Το νομοσχέδιο, που τιτλοφορείται ως «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019», σκοπεύει να διαφυλάξει την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Ακόμη, στόχο έχει να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιούχων στο πλαίσιο των ασφαλιστικών συμβάσεων.

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο εισάγεται ρύθμιση για παραχώρηση μεταβατικής περιόδου δύο χρόνων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους διανομείς προϊόντων από το ΗΒ, ώστε να συνεχίσουν να διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκιά τους.

Σε παρόμοιες ρυθμίσεις έχει προχωρήσει και η πλειοψηφία των υπολοίπων κρατών μελών, αφού σε ένα Brexit χωρίς συμφωνία οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί/αντασφαλιστικοί διανομείς από το ΗΒ θα θεωρούνται ότι προέρχονται από τρίτη χώρα και, για να συνεχίσουν να διεξάγουν τις εργασίες τους, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διεξαγωγής εργασιών. Μία τέτοια διαδικασία είναι χρονοβόρα και χωρίς αυτή, δε θα μπορούν να εξυπηρετούν τους υφιστάμενους ασφαλισμένους πελάτες και δικαιούχους τους.

Οι υπηρεσίες των εν λόγω επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται, θα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια από τον Έφορο Ασφαλίσεων.

Ρυθμίζουν και το ΦΠΑ για μη συμφωνία Brexit

Οι κανονισμοί προς ψήφιση θα ρυθμίσουν ότι το ΗΒ δεν θα θεωρείται κράτος μέλος εχετικά με την επιβολή ΦΠΑ. Πάντως, οι κανονισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση άτακτης αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ.

Για τη μεταβατική περίοδο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται από την ΕΕ ως κράτος μέλος, με ορισμένες εξαιρέσεις. Από 1η Ιανουαρίου 2021, η χώρα θα αντιμετωπίζεται στη βάση συμφωνίας με την ΕΕ ή, διαφορετικά, ως τρίτη χώρα.

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!