Γενικά

Τηλεργασία από αύριο σε όλη την Ελλάδα

Συντάκτης  | 

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα θα ισχύει τηλεργασία σε όλη την Ελλάδα. Τι ισχύει για εργαζόμενους και εργοδότες.

Με βάση την Κοινή Υπουργική Αποφάση για την τηλεργασία, ορίζετε πλέον για όλο το Νοέμβριο η επέκταση της σε όλη την επικράτεια. Από το πρωί της Τρίτης θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο της υποχρεωτικής τηλεργασίας στο 50% για όλο τον τρέχον μήνα. Παράλληλα προβλέπονται αλλαγές και στο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων.

Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το Έντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Έντυπο ειδικού σκοπού».

Το ειδικό αυτό έντυπο με το οποίο οι εργοδότες θα προχωρήσουν στην δήλωση της υποχρεωτικής τηλεργασίας, βρίσκεται ήδη διαθέσιμο στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Όσοι δεν εφαρμόσουν το μέτρο κινδυνεύουν με πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Η τηλεργασία θα πρέπει να προαναγγέλλεται όπως είχε συμβεί και τον Απρίλιο.

H υποχρέωση για τηλεργασία στο 50% του προσωπικού, που μπορεί να εργαστεί από απόσταση, ισχύει πλέον για όλη την Ελλάδα ενιαία. Αυτό ισχύει, τόσο στις περιφέρειες που ανήκουν σε ζώνη επιτήρησης, όσο και στις ζώνες αυξημένου κινδύνου.

Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το Έντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Έντυπο ειδικού σκοπού».

Το ειδικό αυτό έντυπο με το οποίο οι εργοδότες μπορούν να προχωρήσουν στην δήλωση της υποχρεωτικής τηλεργασίας, είναι ήδη διαθέσιμο στο σύστημα «Εργάνη».

Όσοι δεν εφαρμόσουν το μέτρο κινδυνεύουν με πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Οι εργοδότες μπορούν εντός του μήνα Νοεμβρίου, να εναλλάσσουν τους μισθωτούς σε υποχρεωτική τηλεργασία. Για παράδειγμα: ανά εβδομάδα, ανά 15ήμερο κ.ο.κ.

Σε αυτή την περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το Έντυπο Ε.4.1. Η τροποποίηση μπορεί να γίνει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.

Από το μέτρο εξαιρούνται:

  • Τα σχολεία και γενικώς οι εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Παιδείας.
  • Τα νοσοκομεία και γενικώς οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας,
  • Οι φαρμακαποθήκες,
  • Οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και
  • Οι ταχυμεταφορές.

Κατά τον υπολογισμό του 50% λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των πραγματικά απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

Από το παραπάνω ποσοστό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.ά.).

Επίσης, η διάταξη εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες. Και  μόνο στο βαθμό που η εργασία γραφείου δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

Ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου Ε.4.1. δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης, που μπορούν να τεθούν σε εξ αποστάσεως εργασία.

Σε περίπτωση που εναλλάσσεται το εξ αποστάσεως προσωπικό της επιχείρησης, στη στήλη «Ώρες έναρξης και λήξης, ημέρες εργασίας» αναγράφονται οι ημέρες που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το Έντυπο Ε.4.1., ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.

Δηλαδή οι εργοδότες μπορούν εντός Νοεμβρίου να εναλλάσσουν τους μισθωτούς σε υποχρεωτική τηλεργασία, π.χ. ανά εβδομάδα, ανά 15ήμερο κ.ο.κ.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ήδη το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας με απόφαση του εργοδότη για το σύνολο ή για μέρος του προσωπικού τους, υφίσταται η υποχρέωση προαναγγελίας του 50% του προσωπικού τους για τον Νοέμβριο και όχι η υποβολή του Εντύπου Ε.4.1. απολογιστικά.

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να διαβάσετε όλη την ΚΥΑ

Πηγή: CNN

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!