Γενικά

Όλες οι αλλαγές που φέρνει ο e-ΕΦΚΑ

Συντάκτης  | 

Το νέο σύστημα e-ΕΦΚΑ έρχεται για την απονομή της σύνταξης και σύμφωνα με αυτό την ίδια ημέρα θα καταβάλλεται η κύρια σύνταξη, η επικουρική και το εφάπαξ – τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Το νέο σύστημα απονομής των συντάξεων του e-ΕΦΚΑ τίθεται σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιούνιο. Σύμφωνα με αυτό θα γίνεται την ίδια ημέρα η απονομή της κύριας, της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ.

Ειδικότερα, από τον Ιούνιο θα βγαίνει ηλεκτρονικά μια στις τρεις νέες συντάξεις. Όχι όμως αυτές που εκκρεμούν σήμερα. Για τις σημερινές εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης υπολογίζεται ότι μέχρι τα μέσα του 2022 θα έχουν διεκπεραιωθεί όλες. Ωστόσο εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να γίνει και νωρίτερα λόγω του ότι οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης θα βγαίνουν ηλεκτρονικά και θα αποδεσμευθεί προσωπικό για την διεκπεραίωση των παλιών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Αναλυτικότερα, μέχρι σήμερα, για να βγει μια σύνταξη ασχολούνταν τρεις υπηρεσίες: ένας φορέας για την επικουρική, ένας για το εφάπαξ και ένας για την κύρια σύνταξη. Πλέον θα ασχολείται μόνο ένας, ο e-ΕΦΚΑ ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος ηλεκτρονικά με όλα τα αρχεία του κράτους.

Νέες αιτήσεις

Για τις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης προβλέπεται ότι μέχρι τα μέσα του 2021, ο στόχος είναι το 90% των συντάξεων να εκδίδεται ψηφιακά.Συγκεκριμένα, με βάση τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέχρι την 1η Ιουνίου του 2020, το 34,37% των νέων συντάξεων θα εκδίδεται ψηφιακά, μέσα σε λίγες ημέρες. Έναν χρόνο μετά, έως την 1η Ιουνίου του 2021, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει η κυβέρνηση, το ποσοστό των συντάξεων που θα εκδίδεται ψηφιακά θα ανέρχεται περίπου στο 90%.

ΑΜΚΑ, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας το πρώτο βήμα έχει γίνει με την απόφαση που προβλέπει η υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ στα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που εκδίδονται ηλεκτρονικά από το μητρώο πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι θα εμπλουτιστεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «μητρώο πολιτών». Με την προσθήκη του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης κάθε εγγεγραμμένου πολίτη και θα ολοκληρωθεί η διαλειτουργικότητα στην παροχή στοιχείων σε άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης.

e-ΕΦΚΑ

Έτσι η ψηφιακή πλατφόρμα e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει και την ψηφιακή σύνταξη μέσω της εισαγωγής του αριθμού ΑΜΚΑ στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με αυτόν τον τρόπο οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, θα μπορούν να λαμβάνουν την πληροφορία. Θα ψηφιοποιούν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να γίνεται πλέον αυτοματοποιημένα και σε ελάχιστο χρόνο η έκδοση της ψηφιακής σύνταξης.

Σύμφωνα εξάλλου με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του ΕΦΚΑ που σας έχει αποκαλύψει το Dikaiologitika News θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα:

1.Πληροφοριακό σύστημα θεμελίωσης και απονομής συντάξεων υποσύστημα συντάξεων «ΑΤΛΑΣ»:

Η δράση αφορά στην προώθηση της υλοποίησης του υφιστάμενου έργου ΕΣΠΑ επιτάχυνσης των συντάξεων. Περιλαμβάνει αυτοματοποίηση της διαδικασίας θεμελίωσης και απονομής με αναβάθμιση της λειτουργικότητας, ώστε να υποστηρίζεται η αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση.

2.Πληροφοριακό σύστημα καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής:

Η δράση αφορά την ολοκλήρωση του ομώνυμου έργου ΕΣΠΑ και τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των νέων ελεγκτικών διαδικασιών που υποστηρίζονται από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

3.Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ):

Δημιουργία νέου σύγχρονου συστήματος υποστήριξης της λειτουργίας των ΚΕΠΑ που θα στηρίζεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ. Θα  θωρακίζει τον οργανισμό από παράνομες πρακτικές καθιστώντας παράλληλα τις γνωματεύσεις άμεσα ηλεκτρονικά επεξεργάσιμες.

4.Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ):

Ανάπτυξη λειτουργιών για την αποτελεσματική υποστήριξη των ΠΥΣΥ στο ρόλο της Υποστήριξης και του Συντονισμού των τοπικών μονάδων.

5.Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Δικαστικών Υποθέσεων:

Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος που θα παρακολουθεί τα διάφορα στάδια χρέωσης, διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης των δικαστικών υποθέσεων που διαχειρίζεται τόσο η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών όσο και τα υποκαταστήματα.

6.Μετάπτωση αυτόνομων πληροφοριακών συστημάτων απονομής συντάξεων στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ:

Σταδιακή διακοπή της λειτουργίας επιμέρους συστημάτων απονομής και πληρωμής συντάξεων μέσω της μετάπτωσής τους σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, με επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

7.Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων:

Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με κατάλληλο συνδυασμό ηλεκτρονικών εκπροσώπων και υπαλλήλων του ΕΦΚΑ για την ταχύτερη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

8.Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΕΦΚΑ:

Προετοιμασία και Δημοπράτηση ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα ενοποιήσει τα συστήματα μισθωτών και μη μισθωτών και θα καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες του οργανισμού.

9.Ηλεκτρονική εγγραφή στο Μητρώο:

Δυνατότητα απομακρυσμένης εγγραφής και μεταβολής στοιχείων άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στο μητρώο μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή αυτόματης διασύνδεσης με ληξιαρχικά γεγονότα, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου των ασφαλισμένων και την αποφόρτιση της εξυπηρέτησης στα τμήματα μητρώου.

10. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και απονομή σύνταξης:

Διεύρυνση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής και ψηφιακή απονομή και πληρωμή της σύνταξης για τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων.

11.Ηλεκτρονική πύλη χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων:

Αντικατάσταση της Διαδικασίας λήψης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και προσκόμισής τους σε άλλους φορείς του Δημοσίου μέσω ηλεκτρονικών διασυνδέσεων και λειτουργίας πύλης που πιστοποιημένοι χρήστες των φορέων θα αντλούν αυτεπάγγελτα τις βεβαιώσεις. Στο μεσοδιάστημα θα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης των κυριότερων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών (ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση απογραφής κλπ) από το δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ.

12.Ενιαία διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και γεωχωρικής προβολής και αξιολόγησης τοπικών και κεντρικών υπηρεσιών:

Ενσωμάτωση της πληροφορίας από τους δικτυακούς τόπους των πρώην ταμείων στο δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ και αναβάθμιση του δικτυακού τόπου με εργαλεία γεωχωρικής απεικόνισης των σημείων εξυπηρέτησης.

13.Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και χορήγηση παροχών σε χρήμα:

Ανάπτυξη πλέγματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτημάτων, άντληση δικαιολογητικών και πληρωμή παροχών σε χρήμα σε συνδυασμό με την ψηφιακή έκδοση των απαιτούμενων ιατρικών βεβαιώσεων από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

14.Καθολική ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ:

Ένταξη όλων των ασφαλιστικών κατηγοριών (που ακόμη υποβάλλονται χειρόγραφα) στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και εκκαθάρισης ΑΠΔ.

15.Υπηρεσία υποβολής και έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας:

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος και αυτοματοποιημένη έκδοση και αποστολή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης. Με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του ασφαλιστικού κοινού και την αποσυμφόρηση των υποκαταστημάτων.

16.Μηνιαία απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας:

Αντικατάσταση της ετήσιας ροής απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας με μηνιαία, για την αυτοματοποιημένη απόδοση με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων από τον ασφαλισμένο. Χωρίς να απαιτείται όπως σήμερα φυσική παρουσία στο υποκατάστημα.

17.Ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων (EESSI):

Θέση σε παραγωγική λειτουργία του συστήματος EESSIπου υποστηρίζει την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την αυτόματη μεταφορά των εγγράφων στις διάφορες υπηρεσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18.Μηχανισμός αυτοματοποιημένης ενημέρωσης:

Δημιουργία μηχανισμού ενημέρωσης ασφαλισμένων και συνταξιούχων μέσω SMS και email για τα διάφορα στάδια επεξεργασίας των αιτημάτων τους.

19. Διαλειτουργικότητα με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου:

-ΓΕΜΗ – ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονική Διασύνδεση για την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών Έναρξης, Λήξης επιχειρήσεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας φυσικών προσώπων. Καθώς και υπευθύνων επιχειρήσεων.

-ΣΕΠΕ – ΕΡΓΑΝΗ: Ηλεκτρονική διασύνδεση για τη λήψη στοιχείων ελέγχων και δηλώσεων απασχόλησης που αποτελέσουν τη βάση για στόχευση των ελέγχων. Την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας.

-Υπουργείο Εσωτερικών – Ηλεκτρονική Διασύνδεση για άντληση στοιχείων δημοτολογίου από το μητρώο πολιτών.

-Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εθνικής Αμύνης: Ηλεκτρονική Διασύνδεση για την άμεση άντληση της πληροφορίας με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εξαγοράς χρόνου.

in

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!