Γενικά

ΟΑΕΔ:  Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων

Συντάκτης  | 

Ο ΟΑΕΔ δίνει επεξηγήσεις σχετικά με την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.

Ο ΟΑΕΔ  ενημερώνει τους δικαιούχους για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά κυρίως:

  • Τους δικαιούχους, οι οποίοι είναι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που δεν έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης και οι οποίοι, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες.
  • Όσοι απολύθηκαν από επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook και οι οποίοι, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας.

Ποιο το κόστος αλλά και η διάρκεια της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης;

  • Το κόστος εξαρτάται από το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν οι δικαιούχοι. (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο 2020)

Αίτηση

  • Είσοδος στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.
  • Καταγραφή προσωπικών στοιχείων.
  • Λογαριασμός ΙΒΑΝ.
  • Προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ενεργοί άνεργοι.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα. Στη σελίδα του ΟΑΕΔ θα ανακοινωθεί η ημερομηνία που μπορούν οι δικαιούχοι να προσέλθουν και να κάνουν την αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του ΟΑΕΔ.

 

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!