Γενικά

Content marketing: Τι είναι και γιατί είναι απαραίτητο για μια επιχείρηση

Συντάκτης  | 

content marketing

Το content marketing ή “μάρκετινγκ περιεχομένου” είναι μια απαραίτητη στρατηγική μάρκετινγκ. Τι είναι ακριβός και γιατί πρέπει να το εφαρμόζει μια επιχείρηση;

 

Στόχος του content marketing είναι η δημιουργία και διανομή περιεχομένου υψηλής ποιότητας, χρήσιμου για το κοινό που στοχεύει μια επιχείρηση.

Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να είναι άρθρα, blog posts, εικόνες, παρουσιάσεις και άλλα μέσα.

Οι βασικότεροι λόγοι content marketing

Οι λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση επιβάλετε να υιοθετήσει το content marketing ποικίλουν.

Ενισχύει την online παρουσία της επιχείρησης

Η δημοσίευση ποιοτικού περιεχομένου σε διάφορες ποιοτικές πλατφόρμες (ιστοσελίδες, blog κ.λπ.) βελτιώνει την παρουσία μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο.

Χτίζει εμπιστοσύνη με τους πελάτες

Οι καταναλωτές τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο τις επιχειρήσεις που  παρέχουν χρήσιμο και ενδιαφέρον περιεχόμενο.

Βελτιώνει το SEO μιας ιστοσελίδας

Το συχνό περιεχόμενο δημιουργημένο με λέξεις κλειδιά του τομέα της εκάστοτε επιχείρησης ενισχύει την αναζήτηση στην Google. Βελτιώνει έτσι την θέση της ιστοσελίδας της επιχείρησης στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Αυξάνει την επιρροή

Ένα προωθητικό άρθρο με ενδιαφέρον περιεχόμενο, διαβάζεται και διανέμεται  εύκολα. Μπορεί έτσι να οδηγήσει στην αύξηση επιρροής μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο και τον κοινωνικό χώρο γενικότερα.

Προάγει την αγορά/πώληση

Το περιεχόμενο ενός προωθητικού άρθρου μπορεί να περιέχει στοιχεία εκπαιδευτικά, ενημερωτικά ή προωθητικά. Έτσι ώστε να βοηθάει τους καταναλωτές στη λήψη αποφάσεων για τις επιλογές και τις αγορές τους.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το content marketing στο SEO μιας ιστοσελίδας

 Το content marketing βοηθάει στο SEO (Search Engine Optimization) με διάφορους τρόπους:

Δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου

Οι μηχανές αναζήτησης όπως η Google, εκτιμούν το ποιοτικό και σχετικό με το είδος της ιστοσελίδας σας περιεχόμενο.

Όταν μια ιστοσελίδα παρουσιάζει συχνά σε μια άλλη ποιοτικά άρθρα, blog posts ή άλλο περιεχόμενο, αυτό μπορεί να βοηθήσει να αυξηθεί η ορατότητά της στα αποτελέσματα αναζήτησης των μηχανών αναζήτησης.

Χρήση σωστών λέξεων-κλειδιών

Ένα άρθρο με καλά σχεδιασμένο περιεχόμενο περιέχει φυσικά λέξεις-κλειδιά. Αυτές σχετίζονται με τον τομέα της επιχείρησης που το παρουσιάζει, αλλά και με την θεματολογία της σελίδας όπου παρουσιάζεται.

Αυτές οι λέξεις-κλειδιά βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να καταλάβουν αμέσως το περιεχόμενο του άρθρου. Έτσι το εντάσσουν στα αποτελέσματα αναζήτησης με σχετικές ερωτήσεις.

Ενίσχυση ιστοσελίδας με backlinks

Όταν το περιεχόμενο είναι ποιοτικό και ενδιαφέρον και περιέχει backlinks προς μια ιστοσελίδα, αυτό βοηθάει στη βελτίωση αξιοπιστίας της ιστοσελίδας στα μάτια των μηχανών αναζήτησης.

Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης. Συνεπώς, στην αύξηση της ορατότητας και της κίνησης στην ιστοσελίδα.

Σε γενικές γραμμές

Το content marketing βοηθάει γενικότερα την ιστοσελίδα μιας επιχείρησης να επικοινωνήσει με το κοινό της. Η επιχείρηση δημιουργεί σχέσεις αξιοπιστίας και  αυξάνει την αναγνωρισιμότητα και τις πωλήσεις της.

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!