Γενικά

Τα σχολεία ετοιμάζονται να ανοίξουν, αλλά πως;

Συντάκτης  | 

Δείτε τις οδηγίες εν όψει του ανοίγματος των σχολείων και τις συστάσεις προς γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, καθώς οδεύουμε προς την επαναλειτουργία των σχολείων.

Η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων πλησιάζει και το υπουργείο Παιδείας με τον ΕΟΔΥ παρέχουν ένα πλήρες ενημερωτικό υλικό με οδηγίες και συστάσεις προς γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, Σκοπός είναι να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο «υποτροπιασμός» της πανδημίας στη χώρα, λόγο του ανοίγματος των σχολείων.

Το ενημερωτικό υλικό των υπουργείων περιέχει, μεταξύ άλλων, βασικές πληροφορίες σχετικά τον Covid-19 και τον τρόπο προφύλαξης και μετάδοσης από τα σχολεία.

Επίσης, ενημερώνουν για τα συμπτώματα, τους τρόπους μετάδοσης, τα μέτρα αυτοπροστασίας, αλλά και προστασίας τρίτων. Γνωστοποιούνται και μέτρα που είναι  απαραίτητα να ληφθούν σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων της νόσου σε σχολεία.

Βασικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν πριν την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων

Στις οδηγίες που αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και στους διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, τονίζεται η σημασία της συνεργασίας κάθε σχολικής μονάδας με τις αντίστοιχες διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης και τον ΕΟΔΥ. Υπογραμμίζεται πως σε κάθε σχολείο ο διευθυντής/ντρια, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων πρέπει να ασχολείται συστηματικά με τη διαχείριση της κατάστασης. Πρέπει να εποπτεύει την κατάσταση της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να κάνει καθημερινή επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής. Σε περίπτωση απόκλισης, ενημερώνονται η αρμόδια διεύθυνση και ο ΕΟΔΥ.

Μεταξύ άλλων τονίζετε

  • Σε κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται ένας ειδικός χώρος στον οποίο σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να οδηγηθεί και να παραμείνει εκεί μέχρι την μεταφορά του οποιοδήποτε ατόμου εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 μέσα στο σχολικό κτίριο. Στον συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν χειρουργικές μάσκες, γάντια και αλκοολούχο αντισηπτικό.
  • Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που θα πρέπει να δοθεί στην καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος είναι σημαντικό το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων πριν την έναρξη των μαθημάτων να λάβει τις σχετικές οδηγίες και να έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα που θα χρειαστεί (βλέπε οδηγίες για την ενδελεχή καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος).
  • Κάθε σχολική μονάδα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί κατά προτεραιότητα με τα παρακάτω:
  • Αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα για κάθε τάξη
  • Υγρά κρεμοσάπουνα για τις τουαλέτες
  • Χειροπετσέτες για τις τουαλέτες όπου αυτό είναι εφικτό
  • Κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά κατάλληλα για τον καθαρισμό επιφανειών με δράση κατά του ιού (οικιακή χλωρίνη και αλκοολούχα διαλύματα με τουλάχιστον 70% αλκοόλη).
  • Χειρουργικές και μη ιατρικές μάσκες (για επείγουσες καταστάσεις)
  • Γάντια, κυρίως για το προσωπικό καθαριότητας, καθώς και για άλλες επείγουσες καταστάσεις.
   • Η διαρρύθμιση των σχολικών τάξεων πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο υιοθετώντας την εκ περιτροπής παρουσία στο σχολείο όπως για παράδειγμα μέρους των μαθητών (των μισών μαθητών) κάθε ημέρα. Η ενδεικνυόμενη απόσταση μεταξύ των μαθητών συνολικά με το θρανίο πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος. Προτείνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε τάξεις με περιορισμένο χώρο.

  Ενδεικνυόμενη απόσταση και προσανατολισμός θρανίων

  • Το ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας θα έχει διανεμηθεί έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των μαθημάτων, με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους σχετικούς αποδέκτες, δηλαδή στο προσωπικό, μαθήτριες και μαθητές και σε κάθε γονέα ή κηδεμόνα.Εκτός από τη διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών (απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εκπαιδευτικών).
  • Η φυσική άσκηση είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές όλων των βαθμίδων και ειδικά την περίοδο αυτή. Παρόλα αυτά θα πρέπει να αποφευχθούν τα ομαδικά παιχνίδια με χρήση αντικειμένων ή εξοπλισμού που θα έρχεται σε επαφή με όλα τα παιδιά ταυτόχρονα (μπάλα ή εξοπλισμός γυμναστηρίου). Συνίσταται η χρήση εξοπλισμού ατομικού για κάθε παιδί ο οποίος θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.
  • Πριν την έναρξη των μαθημάτων όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και λοιπό προσωπικό πρέπει να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν καθώς και για το πώς θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν και να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και στην επανένταξη των μαθητών στην κανονικότητα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει οι διευθύνσεις των σχολείων να εξασφαλίσουν ότι:
  • Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν να έχουν γίνει κατανοητές από όλους τους εμπλεκόμενους. Γι’ αυτό το λόγο συστήνεται να προηγηθεί μία ενημερωτική συνάντηση με το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και μία συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Ερωτήματα και απορίες που θα προκύψουν κατόπιν των συναντήσεων μπορούν να τεθούν ιεραρχικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΥ .
  • Οι δύο πρώτες ώρες της πρώτης και δεύτερης ημέρας λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα επικεντρωθούν στην ενημέρωση των μαθητών για κανόνες υγιεινής δίνοντας έμφαση στην απόσταση και την υγιεινή των χεριών και στην χρήση της μάσκας ως προαιρετικού, συμπληρωματικού μέτρου. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρουσιάσουν το ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να έχουν μελετήσει το σχετικό υλικό και να έχουν επιλύσει τις απορίες τους ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους μαθητές να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν υπεύθυνα τα μέτρα.

Επιπλέον

Συστήνονται στρατηγικές όπως:

 • Η τροποποίηση μαθημάτων όπου οι μαθητές μπορεί να βρίσκονται σε στενή επαφή (φυσική αγωγή, μουσική)
 • Η αύξηση διαστήματος μεταξύ των θρανίων
 • Ο περιορισμός αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών τάξεων- τμημάτων
 • Η αποφυγή συγκέντρωσης μαθητών σε κοινόχρηστους χώρους.
 • Περιορισμός της μεταφοράς από το σχολείο για ειδικά προγράμματα (μουσική, ρομποτική, ακαδημαϊκές δραστηριότητες)
 • Εξέταση του ενδεχομένου χρήσης εξ αποστάσεως μάθησης.
 • Ανάγκη επιτήρησης της εφαρμογής των βασικών κανόνων υγιεινής (συχνό πλύσιμο χεριών και χρήση αντισηπτικού στα χέρια από μαθητές και εκπαιδευτικούς κατά την είσοδο σε χώρους διδασκαλίας).
 • Τονίζετε η εκπαίδευση των μαθητών στη διαχείριση του βήχα ή του φτερνίσματος, ειδικά εντός τάξης.
 • Σημειώνεται επίσης πως επιτρέπεται η προαιρετική χρήση μη-ιατρικής προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ως συμπληρωματικό μέτρο όμως και με προσοχή, ώστε να μην καλλιεργηθεί το αίσθημα ψευδούς ασφάλειας.

Διαβάστε όλες  τις οδηγίες  και τις λίστες οδηγιών του ΕΟΔΥ προς εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

Μια ομάδα ανθρώπων με κοινή αισθητική, πολλές ανησυχίες, ποικιλία απόψεων και λάτρεις του lifestyle! • • ҉ • • Design your life! • • ҉ • • Enjoy every moment! • • ҉ • • Discover our world!