Design13_lifestyle Design Wedding 13 Look Of The Week
Interior decorations

Εναλλακτικές επιλογές για δημόσιες και ιδιωτικές σχολές εκτός Πανελληνίων!

 

Εναλλακτικές επιλογές για δημόσιες και ιδιωτικές σχολές εκτός Πανελληνίων Και ναι!!! Τώρα ίσως είναι μια ευκαιρία να επιλέξεις εσύ το επάγγελμα με το οποίο θα ασχοληθείς εσύ ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΟΥ τη ζωή. Βέβαια ίσως βρεις κάποιες αντιδράσεις από τους γονείς σου, αλλά έχεις το μυαλό και τον τρόπο, ΠΕΙΣΕ ΤΟΥΣ…!  
Αν θέλεις λοιπόν να επιλέξεις εναλλακτικές μεθόδους σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης έχεις τις παρακάτω επιλογές!

Δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Αν θες να σπουδάσεις στον τομέα που ονειρεύεσαι, μπορείς να στραφείς προς τα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. Ένα πτυχίο από το Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό δημόσιο και παρέχει όλα τα εφόδια για την άσκηση ενός επαγγέλματος. Οι ειδικότητες που διδάσκονται στα Ι.Ε.Κ. καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς. Η φοίτηση σε ιδιωτικό έχει δίδακτρα, ενώ σε δημόσιο είναι δωρεάν.

Η φοίτηση στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αποτελεί οικονομική λύση, μιας και οι σπουδές είναι δωρεάν, τα οποία χρόνο με το χρόνο κερδίζουν την εμπιστοσύνη όλο και πιο πολλών αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς έχουν προστεθεί αρκετές δημοφιλείς ειδικότητες με καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας.

Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ., τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και του Υπουργείου Παιδείας, διαρκεί 5 εξάμηνα και αρχίζει κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο (Οκτώβριο ή Φεβρουάριο). Η κατάρτιση διαρκεί έως 4 εξάμηνα, για τους κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου, και 2 εξάμηνα για τους κατόχους Απολυτηρίου Γυμνασίου. Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση στα δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Η Β.Ε.Κ. τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση.

Οι ειδικότητες για τα δημόσια Ι.Ε.Κ., ανακοινώνονται κάθε Σεπτέμβριο.

Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι οι εξής: Βοηθός Φυσικοθεραπείας, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης, Βοηθός Φαρμακείου, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ, Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Webdesigner / Developer / Video games κ.ά.).

Εκτός όμως από τις παραπάνω ειδικότητες υπάρχουν και κάποιες άλλες οι οποίες χαρακτηρίζονται ανερχόμενες, καθώς η ζήτηση αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Πρόκειται για ειδικότητες που σχετίζονται με τη γεωπονία, τη διατροφή, τα τουριστικά, τεχνικές ειδικότητες όπως ηλεκτρολόγοι κ.λπ.

Επίσης, καλό είναι να γνωρίζεις ότι οι σπουδές Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας κ.α. δεν παρέχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με όσους αποφοιτήσουν από ένα τμήμα των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Όσοι αποφοιτούν από τα ΙΕΚ έχουν τον τίτλο του Βοηθού Νοσηλευτή, Βοηθού Φυσικοθεραπευτή και φυσικά δεν μπορούν να ανοίξουν φυσικοθεραπευτήριο, ή να εξελιχθούν στην ιεραρχία σε ένα νοσοκομείο.

Προυποθέσεις εισαγωγής
Γίνονται δεκτοί οι:
•  κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου, Γενικού, Τεχνικού ή Πολυκλαδικού Λυκείου (διάρκεια κατάρτισης 4 εξάμηνα)
•  πτυχιούχοι Τ.Ε.Ε Β΄κύκλου και ΤΕΛ αντίστοιχης ειδικότητας (διάρκεια κατάρτισης 2 εξαμήνων),
•  πτυχιούχοι τμήματος ειδίκευσης Ε.Π.Λ για την ειδικότητα τους (διάρκεια κατάρτισης 1 εξάμηνο) και
•  κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου (διάρκεια κατάρτισης 2 εξαμήνων).

Αιτήσεις υποψηφίων και εγγραφές γίνονται δύο φορές κατά το ακαδημαϊκό έτος και οι ενδιαφερόμενοι θα αναζητούν πληροφορίες κατά τα τέλη Αυγούστου ή Ιανουαρίου για το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα στον Ο.Ε.Ε.Κ ή στα κατά τόπους Ι.Ε.Κ.

Οι υποψήφιοι προσκομίζουν:
• πρωτότυπο τίτλο σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο)
• δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
• πιστοποιητικό ενδεχόμενης προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιλέγουν
• βεβαίωση ιδιότητας τέκνου πολύτεκνης οικογένειας

Η επιλογή γίνεται μηχανογραφικά, με βάση τη βαθμολογία του τίτλου, την ηλικία, την τυχόν προϋπηρεσία και την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

Όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. δεν υπάρχει.

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος διενεργούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ο οποίος καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους.

Οι διπλωματούχοι ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., όπως Τεχνίτης Ψηφιδωτών, Ειδικός Καρναβαλικών Κατασκευών, Τεχνικός Κοσμήματος κ.λπ., έχουν τη δυνατότητα εργασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Όλες οι ειδικότητες του τομέα της πληροφορικής δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μέσω ΑΣΕΠ όταν ζητούνται Χειριστές Η/Υ.

Όλα τα ΙΕΚ που λειτουργούν: Δημόσια Ι.Ε.Κ., ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Σχολής, Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ, Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, Ι.Ε.Κ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Για περισσότερες πληροφορίες δες εδώ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), το οποίο ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην Πάτρα, είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, απολύτως ισότιμο με τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας, και παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα εχέγγυα της ανώτατης εκπαίδευσης και τα δικαιώματα που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε χρόνο σχεδόν 50.000 άτομα καταθέτουν αιτήσεις προκειμένου να σπουδάσουν σε αυτό, αφού αποτελεί διέξοδο για κάποιους οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εισαχθούν σε κάποιο από τα υπόλοιπα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Ε.Α.Π. παρέχει πτυχία αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος, σε διάφορες επιστήμες, όπως ανθρωπιστικές, κοινωνικές και θετικές. Για τη συμμετοχή στις σπουδές του Ε.Α.Π. οι φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα ύψους 550 € ανά θεματική ενότητα και η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται έπειτα από κλήρωση. Τα μόρια των Πανελλαδικών εξετάσεων δεν αποτελούν κριτήριο εισαγωγής.

Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Ε.Α.Π. κάθε ακαδημαϊκό έτος χορηγεί υποτροφίες αριστείας για τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και υποτροφίες που αφορούν την ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος που αιτούνται τη χορήγηση υποτροφίας και απονέμονται με βάση το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι η ζήτηση για σπουδές στο Ε.Α.Π. είναι τεράστια και οι θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν όλους τους ενδιαφερομένους. Στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά πρόγραμμα σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχόμενων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες δες εδώ

ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.
Εναλλακτικό πτυχίο μπορεί να αποτελέσει φοίτηση σε μια σχολή ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. Η φοίτηση στα ΕΠΑ.Σ. διαρκεί 2 χρόνια και δεν υπάρχουν δίδακτρα. Το πτυχίο του ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και δίνει τη δυνατότητα άδειας άσκησης επαγγέλματος. Όπως και στα Ι.Ε.Κ., έτσι και στα ΕΠΑ.Σ. υπάρχουν πολλές ειδικότητες ώστε να καλύψουν κάθε απαιτητικό νέο.

Για περισσότερες πληροφορίες δες εδώ

Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο
Το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο (Α.Λ.Π.) είναι ίδρυμα παροχής γνώσης με πολύ χαμηλά δίδακτρα. Το πτυχίο του Α.Λ.Π. δεν είναι αναγνωρισμένο ως πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κράτος, αλλά αναγνωρίζεται μόνο ως τετραετείς βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων. Τα Ανοιχτά Λαϊκά Πανεπιστήμια δημιουργούνται σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας ώστε να παρέχεται γνώση σε όσους την επιθυμούν. Τα δίδακτρα είναι 80 € ανά έτος και τα μαθήματα γίνονται από καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δες εδώ

Κολλέγια
Διεκδίκησες μια περιζήτητη σχολή όπως είναι η Nομική αλλά δεν κατάφερες να πετύχεις το στόχο σου; Μην απογοητεύσαι καθώς υπάρχουν πολλά κολλέγια που δίνουν τη δυνατότητα με σπουδές στην Ελλάδα για να αποκτήσεις το πολυπόθητο πτυχίο. Τα αδειοδοτημένα κολλέγια που συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού παρέχουν τίτλους σπουδών που εξασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα που είναι αναγνωρισμένα στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μία επιλογή η οποία ναι μεν προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων, γλιτώνεις τα έξοδα διαμονής σε μια ξένη χώρα, σε περίπτωση που θα διάλεγες να σπουδάσεις απευθείας σε ιδρύματα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων κ. Δασκαλάκη, οι πιο δημοφιλείς ειδικότητες, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι: Οικονομία-Μάρκετινγκ, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψυχολογία, Ναυτιλιακά, Εφαρμοσμένες και Καλές Τέχνες, Παραϊατρικά Επαγγέλματα κ.ά.

Το ύψος των διδάκτρων κυμαίνεται για τα προπτυχιακά από 5.500-8.500 € το χρόνο για 3ετείς ή 4ετείς σπουδές και από 9.000-12.000 € για τα μεταπτυχιακά που ολοκληρώνονται σε 1 έτος, ενώ για αυτά που τελειώνουν σε 2 έτη από 6.000 € ανά έτος.

Οι τελευταίες νομοθετικές αλλαγές εξισώνουν επαγγελματικά τους αποφοίτους των κολλεγίων με τους αποφοίτους των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση είναι το Σ.Α.Ε.Π. και είναι απαραίτητο να εξετάσεις κατά πόσο το κολλέγιο που θα επιλέξεις πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο φορέας αναγνώρισης. Προσοχή χρήζει το γεγονός ότι τα πτυχία που χορηγούν τα κολλέγια σε συνεργασία με πανεπιστήμιο του εξωτερικού δεν παρέχουν ακόμα την ακαδημαϊκή ισοτιμία για την οποία αρμόδιος φορέας είναι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Σχολές Χορού και Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης
Οι Σχολές Χορού καθώς και οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης αποτελούν ιδανική επιλογή για σένα που είσαι καλλιτεχνική φύση. Υπάρχουν ιδιωτικές και δημόσιες σχολές και απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σου είναι η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου και η επιτυχής εξέταση σε μια σειρά μαθημάτων. Περίπου 1.000 μαθητές κάθε χρόνο στρέφονται στις εν λόγω σχολές. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι απόφοιτοι αυτών των σχολών έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως καθηγητές σε δημόσια σχολεία.

Για περισσότερες πληροφορίες δες εδώ

Εργασία ως καθηγητής/τρια ξένων γλωσσών και μουσικής
Δεν είναι απαραίτητο να εισαχθείς στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή σε ένα τμήμα Μουσικών Σπουδών για να εργαστείς ως καθηγητής/τρια στην εκπαίδευση. Αν έχεις Proficiency και τα αντιστοίχου επιπέδου πτυχία στις άλλες γλώσσες μπορείς να καταθέσεις τα δικαιολογητικά σου για την επάρκεια και την άδεια διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείς να εργαστείς νόμιμα ή και να ανοίξεις το δικό σου φροντιστήριο.

Αν έχεις μεγάλη αγάπη για τη μουσική μπορείς αφού αποφοιτήσεις από ένα ωδείο να εργαστείς ως καθηγητής/τρια μουσικής τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση.

 


Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα και τις δημοσιεύσεις μας!

 

Τοπικά Νέα & Ειδήσεις

   Τρικαλα Ενημέρωση